Положення про регату “КУБОК ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ-2016”

“ПОГОДЖЕНО”
Голова правління я\клубу “СТУГНА”
О.Страусов

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
голова ради капітанів я\к “Стугна”
О. Войтенко

ПОЛОЖЕННЯ про регату “КУБОК ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ-2016” серед крейсерсько-перегонових яхт

1. ДАТА, РІВЕНЬ РЕГАТИ, СПІВОРГАНІЗАТОРИ.

Регата “КУБОК ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ-2016” є відкритою регатою однокорпусних яхт що проводиться на базі яхт-клубу “СТУГНА”  14.05.2016. Регата проводиться згідно з термінами, зазначеними в календарі Київського міського осередку ВФУ і відповідає перегонам IV категорії. Офіційним інформаційним спонсором регати є яхтовий журнал “ФАРВАТЕР”. Безпосереднє    проведення    перегонів    покладається    на   Перегоновий    і Протестовий комітети, які призначить Оргкомітет.

2. ПРАВИЛА

2.1. Змагання проводяться за:
Правилами відповідно до визначення “правила” у Правилах Вітрильницьких Перегонів 2013-2016 р. (за винятком тих, які буде змінено Вітрильницькою інструкцією) а також Спеціальними Правилами ISAF, Правилами вимірювання  НПВ ВФУ -2008 ( друга редакція);
Посібником ВФУ щодо проведення крейсерських перегонів та інших перегонів на крейсерських яхтах в Україні;
Системами рейтингу ORC-2015
2.2. Правила перегонів застосовуватимуться у зміненому згідно з правилом 86 у вигляді:
а) представляти судно, яке є стороною у протесті, може тільки капітан (відповідальна особа за ПВП 46) або помічник капітана цього судна , якщо тільки Протестовий комітет не матиме слушних підстав чинити інакше. Це є зміною правила 63.3 (а);
b) правила перегонів можуть зазнати інших непринципових змін. У разі запровадження таких змін, їх повний текст міститиметься у вітрильницькій інструкції;
с) у разі розбіжностей щодо деталей Положення про перегони і Вітрильницької інструкції – переважатиме текст Вітрильницької інструкції.
Рішення Перегонового комітету щодо питань заліку НЕ Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПРОТЕСТУ.

3. РЕКЛАМА

У змаганнях судно і його екіпаж мають відповідати вимогам Статутного положення ISAF 20, Кодексу про рекламування. Всі судна, які несуть рекламу, повинні мати Рекламний Сертифікат, виданий ВФУ.

4. УМОВИ ДОПУСКУ Й ЗАЯВКА.

а. Всі змагання відкриті, особисті й відносяться за класифікацією ОRС до четвертої категорії.
б. Кожна яхта має бути виміряна за зазначеними у п.1 правилами і мати   дійсне   вимірювальне   свідоцтво,   свідоцтво   спортивного вітрильного судна, чинний акт технічного огляду.
в. Капітан яхти та помічник повинні мати кваліфікацію згідно до існуючих вимог щодо керування вітрильним судном відповідної площі вітрил та району перегонів,
г. До   участі   у   змаганнях   допускаються   екіпажі   крейсерсько-перегонових  яхт,   які   за  своїм   кількісним      складом   можуть безпечно керувати своєю яхтою на дистанції перегонів,
д. Перегоновий і Протестовий комітети залишають за собою право будь коли перевірити відповідність спорядження й обладнання яхти вимогам щодо участі у перегонах четвертої категорії та відповідність судна його вимірювальному свідоцтву.
е. Кожна з яхт повинна мати спорядження відповідно   до четвертої категорії та механічний двигун і запас пального для цього двигуна на 1 годину ходу у крейсерському режимі.
ж. На  реєстрації  кожен  екіпаж  має  пред’явити  запис   на  участь встановленого зразка та наступні документи:

  • кваліфікаційні документи капітана та (бажано) помічника;
  • судновий білет;
  • свідоцтво спортивного вітрильного судна (бажано);
  • чинний акт технічного огляду;
  • дійсне вимірювальне свідоцтво (бажано);
  • рекламний сертифікат (за наявності реклами категорії „С”).

Особливі вимоги:
на кожній яхті має бути мобільний телефон і його номер обов’язково має бути зазначений у заявці;

5. ВИТРАТИ І СТАРТОВІ ВНЕСКИ

а.  Усі витрати щодо участі яхт у регаті несуть заявники.
б. Кожна яхта, яка бере участь у перегонах, сплачує стартовий внесок у розмірі 30 гривень.. Стартові внески витрачаються на поточні потреби регати.
в. Вітрильницькою інструкцією можуть запроваджуватись протестові внески, які відповідають вимогам Приписів ВФУ.

6. РОЗПОДІЛ СУДЕН НА ГРУПИ

а.  Регати проводяться у наступних залікових групах:
п’ять залікових груп для однокорпусних кільових яхт, швертботів та компромісів за наступними   перегоновими балами, визначеними за НПВ ВФУ-2010:

 

група

R

L

1

Перегоновий бал

3, 75 — 4,98

Довжиною до

6 м. включно

2

Перегоновий бал

4,33 — 5,53

Довжиною

6,1 – 7,1 м.

3

Перегоновий бал

4,73 — 6,11

Довжиною

7,2 — 7, 9 м.

4

Перегоновий бал

5,63 — 7,66

Довжиною

8,0 — 9,3 м.

5

Перегоновий бал

6,47 — 7,71

Довжиною

9,4 — 10,3 м.

– групи ORC
Якщо у будь-якій групі кільових яхт, швертботів та компромісів заявлено менше 3 яхт, залік в цій групі не проводиться, а яхти за рішенням Перегонового комітету приєднуються до сусідньої “старшої”” групи.
У разі заявлення у певній групі більше трьох однотипних яхт на прохання капітанів за рішенням Перегонового комітету, ці яхти можуть бути виділені в підгрупу з окремим заліком.
За рішенням Оргкомітету яхти, що не мають вимірювального свідоцтва, будуть виділені в окрему групу і вимірюватись за УПО “СТУГНА” (R=LOA), чи вони будуть приєднані до групи “за розмірами” (це буде обговорюватися на раді капітанів перегонів).

7. Програма змагань

П’ятниця, 13 травня
18.00 – 21.00 – Яхт-клуб “СТУГНА” – Контрольний огляд яхт, реєстрація учасників  регати.
Субота, 14 травня
09.00 – 10.45 Продовження контрольного огляду і реєстрації учасників.
11.00 – Урочисте відкриття регати, збори капітанів, брифінг.
12.00 – Старт регати
18.00 – Нагородження переможців регати.
Урочисте закриття перегонів.

8. ВІТРИЛЬНИЦЬКА ІНСТРУКЦІЯ

Вітрильницька інструкція буде доводитися усно капітанам яхт безпосередньо при реєстрації і на нараді капітанів.

9. ЗАЛІК ТА ПОКАРАННЯ

а. Залік проводиться окремо в кожній з груп за наступним порядком –
місце яхти у перегонах є її місце за порядком на фініші,  або з урахуванням
виправленого часу з коефіцієнтом ТМF відповідно перегоновому балу R ( для ORC за тричленним гандикапом), скореговане щодо покарання; (це буде обговорюватися на раді капітанів перегонів).
Система  покарань
Покарання за неістотні порушення правил

  • оберт 360 гр. чи 720 гр. у разі скоєння відповідних порушень ( незначні зіткнення -тощо);
  • у разі незначних порушень протестовий  чи перегоновий комітет може навіть і не накладати жодних покарань.*

*До незначних не можуть бути віднесені наступні порушення    вимог, щодо безпеки особистого складу екіпажу і таких, що стосуються: рятувальних засобів (рятувальні плоти, жилети, круги, страхувальні лямкові пояси, кидальні кінці),
захисних пристроїв (леєри, у тому числі страхувальні, релінги, ляди люків, системи кріплення важкого обладнання, вогнегасники),
засобів сигналізації і зв’язку (свистки, горни, ліхтарі,радіостанції),
навігаційних вогнів і радіолокаційних відбивачів,
швартовного і якірного пристроїв,медикаментів.
Порушення, через які покращуються швидкісні характеристики судна:

відсутність на облавку заявленого штатного обладнання і баласту або навмисне переміщення його зі штатного місця;

перевищення дозволених розмірів вітрил; несення вітрил у недозволений спосіб;

зміни будь яких вимірювальних величин, які призвели до збільшення перегонового балу опротестуються на загальних підставах
в. Дискваліфікація; Судно, яке порушило І Засадничі правила 1-5, правила 28.1, 41, 42 та 52 або брутально порушило правило Частини 2 підлягає дискваліфікації.
Як зазначено у правилі 67, протестовий комітет може без слухання покарати судно, яке порушило правило 42.

10. БЕЗПЕКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

а. Відповідальність за рівень підготовки екіпажу та його відповідність рівню змагань несуть капітани яхт та заявники. Капітан несе повну відповідальність за безпеку яхти та екіпажу, а також за обладнання та забезпечення яхти відповідно до вимог щодо крейсерських перегонів четвертої категорії складності.
б. Кожен яхтсмен бере участь у перегонах на свій власний ризик (засадне правило 4 ПВП).
Попри  те,   що   буде  вжито   всіх можливих  заходів,   аби зробити перегони як найбезпечнішими і кожний зі змагунів має  бути  певним,   що у разі  він   потерпатиме  на  воді, кваліфікована    допомога    прийде    вчасно,    Організаційний, Перегоновий    і    Протестовий    комітети,    обслуговуючий персонал   та   керівні   особи  регати   не   беруть   на   себе юридичної  відповідальності  за  життя,   можливі  травми учасників,   пошкодження  або  втрату майна,   що можуть спричинитися  через участь у змаганнях  або у зв’язку зі змаганнями.
в.  Під  час регати  при  розходженні  з  транспортними  суднами  і яхтами, які не є учасниками змагання діють «Правила плавання по внутрішнім водним шляхам України» і МППСС.

11. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.

а. Процедура нагородження в регаті буде конкретизована у вітрильницькій інструкції регати.
б. Крім того поряд з офіційними нагородами, якщо це буде погоджено з Повноважним організатором, інші організації та особи можуть запровадити вручення окремих, у тому числі заохочувальних, подарунків і нагород.

Оргкомітет регати:

С. Грищенко – головний суддя. (050-655-94-59)
О. Страусов.
Б. Юрчиков.
К. Маркєвич.
О. Войтенко

Похожее ...

Добавить комментарий